【ABP-872】飞溅量超过极限的喷射量!春咲凉(春咲りょう)作品新番车牌

【ABP-872】飞溅量超过极限的喷射量!春咲凉(春咲りょう)作品新番车牌

<篇名>13.肢体受寒疼痛可熨以坎离砂及坎离砂制法药局中所鬻坎离砂,沃之以醋自能发热,以熨受寒腿疼及臂疼,颇有效验,而医者犹多不知其所以然之故。<篇名>24.答徐××读《伤寒论》质疑四则古人之书不可不信,又不可尽信。

然吐衄证之因宗气下陷者极少,愚临证四十余年,仅遇赵姓一人,再四斟酌,投以升陷汤加龙骨、牡蛎治愈,然此方实不可轻试也。俾再用五钱送服,须臾呻吟亦止。

连服三剂后,觉左半身筋骨作疼,盖其左半身从前麻木无知觉,至此时始有知觉也。因但将黄加重至四两,又加天花粉八钱,先用水六大盅将黄煎透,去渣,再入他药,煎取清汤两大盅,分两次服下,又连服三剂,勉强可作言语,然恒不成句,人扶之可以移步。

至于由泻变痢,由疟转痢者,治以此方,亦能随手奏效。 究之肝胆之为用,实能与脾胃相助为理。

小儿为少阳之体,是以或灼热作有惊骇,其身中之元阳,恒挟气血上冲以扰其脑部,致其脑筋妄行,失其所司而痉证作矣。<篇名>16.阅刘华封《烂喉痧证治辨异》书后丙寅中秋后,接到刘华封自济南寄赠所着《烂喉痧证治辨异》一书。

有心体之阳素旺,其胃腑又积有实热,复上升以助之,以致心机亢进者,其人脉虽有力,而脉搏不数,五心恒作灼热。为其有截喉痈之名,间有加炙山甲,以消其痈肿者。

Leave a Reply